Preview Mode Links will not work in preview mode

Tro, Hopp och Fördom

Jan 19, 2021

I avslutningsavsnittet på säsong 1 lägger vi fokus på globala rättvisefrågor. Vi pratar om den globaliserade värld vi lever i. Vi diskuterar solidaritet och engagemang. Vi pratar om hur det kan kännas hopplöst ibland och vad vi gör av vår frustration.
Vidare försöker vi svarar på vad i våra respektive...


Jan 11, 2021

I den 5:e avsnittet pratar vi om rasism.

Ett avsnitt där vi lyfter hur rasism kan uttrycka sig på olika sätt i Sverige idag. Vi pratar om vem som ska och får stå i frontlinjen för att diskutera detta ämne som väger så tungt.

Vad innebär tolkningsföreträde?

Vilka är utmaningarna i vårt samhälle kopplat...


Jan 5, 2021

Varför ber man? Hur ber man? Hur skiljer sig olika bönetraditioner åt? Hur känns det att bli bönhörd?

Vi diskuterar hur bönen kan vara till hjälp genom livet och innebära trygghet och gemenskap.

Vi lyfter också egna erfarenheter av att inte våga be öppet och hur svårt det kan vara att be regelbundet. Är...


Dec 28, 2020

I det tredje avsnittet pratar vi om hur det är att identifiera sig som Hbtqi + och ha en religiös identitet. I avsnittet får höra Abdullah som är muslim, Daniel som är kristen och Eliot som är jude berätta hur det är för dem att kombinera sina olika identiteter.

Vilka fördomar möts dem av och hur skiljer det...


Dec 21, 2020

I det andra avsnittet snackar vi om vad normer är och vad det bidrar till. När är vi egentligen normföljare och när är vi normbrytare? Vi diskuterar vilka fördomar vi mött och vilka vi själva bär på. Och vad kan vara viktigt att tänka på om vi ska kunna vidga normer och bryta fördomar? 

 

Veckans gäster:...